Timmerwerk

Bij elke schilderbeurt is standaard inbegrepen het repareren van kleine beschadigingen of plekken houtrot. Grotere reparaties, zoals het vervangen van houtwerk of het verhelpen van klemmende deuren en ramen, vallen onder timmerwerk en zijn niet bij de prijs van de schilder inbegrepen.

Klemmende ramen of deuren

Bij deuren of ramen die klemmen, kan het gedeelte dat klemt niet geschilderd worden. Wanneer een klemmend raam toch geschilderd wordt, zal de verf er bij het sluiten van het raam onmiddellijk weer afgeschaafd worden.  Of erger, als het raam wordt gesloten en de nieuwe verflaag is uitgehard, wil het raam niet meer open.

In sommige gevallen is een klemmend raam of een klemmende deur eenvoudig te verhelpen, maar soms kan het nodig zijn om hiervoor een timmerman in te schakelen. Het is aan te bevelen om  vóór het schilderen alle ramen en deuren te controleren en zo nodig te herstellen, zodat eventuele timmerwerkzaamheden gedaan zijn voordat begonnen wordt aan het schilderwerk. Om tijdens het schilderwerk op stel en sprong een timmerman in te schakelen, is niet altijd mogelijk.

TimmerwerkHoutwerk vervangen

Soms kan het nodig zijn dat bepaalde delen van  het houtwerk moeten worden vervangen. In veel gevallen kan dit van te voren worden vastgesteld, maar een enkele keer komt dit pas aan het licht tijdens de schilderswerkzaamheden. Ook hier geldt, dat de uitvoering van het timmerwerk bij voorkeur vooraf dient te worden afgestemd op het schilderwerk.